RS55
RS55

Trening

 

 

 

Prvi preduslov je, ustanoviti i razvrstati ptice sa neispravnim ili pogrešnim turama.

Takvi pevači, moraju se što ranije odvojiti od ostalih ptica, da one ne bih prihvatile sve te negativne ture.

Pošto Timbrado ima genetski urođenu pesmu, nije potrebno koristiti matorog kanarinca kao „Učitelja“. Bitno je prepoznati i forsirati urođene sposobnosti. Ipak, u nekim slučajevima korisćenje „Učitelja“ može biti i od koristi. Tada on preuzima školovanje mladih ptica, koji sami po sebi nemaju dovoljno sposobnosti da svoj repertoar otpevaju na određen način koji se očekuje. Ptica koja se koristi kao „Učitelj“, mora posedovati dovoljno kvaliteta i ne sme imati greške u pesmi. Ovde govorimo o ptici čiji je „Vokalni kvalitet“ (Zvuk, Intenzitet i Ton) kao i „Muzikalnost“ (Ritmika, Harmonija i Melodija) perfektna i sa raznovrsnim repertoarom. Takođe je važno da on bude iz iste linije kao i mladi koji se školuju. Ako nije, onda treba da ima bar neke od tura koje su karakteristične i kompatibilne sa pesmom mladih mužijaka.

Da bih se ovakav proces realizovao, potrebno je zamračiti prostoriju gde će se školovanje odvijati. Cilj zamračivanja je da se mladim pticama oduzme volja za pevanjem, da bih one pažljivo slušale „Učitelja“, prihvatile njegovu pesmu i na miru izgradile svoj repetoar. Učitelja treba postaviti na malo svetlijem mestu nego što su mladi, ali je važnije da njegova pesma dobro dopire do mladih.

Timbradose ne treba skroz zamračivati kao što to čine odgajivači Malino i Harcer kanarinaca.

Za stimulaciju može se koristiti radio ili CD sa klasičnom muzikom. Mladi mužijaci treba da razviju svoju sopstvenu pesmu koja im je genetski prenešena. Ovde treba obratiti pažnju na mužijake iz različitih linija, da bih prepoznali i forsirali genetski kvalitet koji smo dobili. Ipak, uvek postoje neke od ptica čija je pesma siromašna, isprekidana ili nedovoljno razvijena. To su ili sposobnosti koje im nisu nasleđene, što znači da su genetski ograničeni, ili neki drugi razlozi kao na primer, pogrešan stav održavanja ptica, ili totalno zamračivanje mladih pre nego što su usavršili svoju pesmu. U ovom slučaju, mladi mužijaci se ni u kom slučaju ne smeju totalno zamračivati. Može se oduzeti malo više svetlosti, ali samo toliko koliko je dovoljno da bih slušali „Učitelja“, bez gubitka svoje pesme, tj da bih i dalje nastavili sa svojom pesmom i usavršavanjem određenog repertoara.

Nakon što su mladi mužijaci odvojeni u takmičarske kaveze, postavljamo ih do pola u transpoterku tako da se oni međusobno mogu videti. Tek kada se prilično svi smire i počnu lagano pevati, tada ih ubacujemo kompletno u transpoterku da se međusobno mogu samo čuti. Ovo traje nekih 7-10 dana i tek sad počinje najvažniji deo treninga. 

Na početku treninga mladi mužijaci su veoma nervozni i nemirni, neprekidno skaču i ne pevaju. To obično traje par dana, ali nakon što se smire, tada lagano počinju da pevaju. Kad se sve ptice smire i većina od njih peva, tada dolazi vreme kada ih iznosimo, postavljamo na sto pod lampom i preslušavamo ih. Ako u roku od pet minuta ni jedna ptica ne počne da peva, vraćamo ih ponovo nazad u boksove. Ovo treba više puta ponavljati, sve dok se ptice ne naviknu i krenu da pevaju kada ih iznesemo na sto. Takođe ih treba vaditi u različito vreme, ujutro-popodne i posle podne. Kada su ptice mirne, onda je velika mogućnost da ću ubrzo krenuti sa pesmom. Ali ako nervozno skaču levo desno, ili neprekidno mašu sa krilima, tada neću pevati. Naj bolje vreme za preslušavanje je od 9:00 – 18:00 časova. To je vreme kada se na takmičenjima ptice ocenjuju.

Kada iznosimo ptice na preslušavanje, tada ću oni sami po sebi, stim što će mo ih postaviti na svtlije i toplije mesto biti motivisani da pevaju. Prostorija gde ih preslušavamo treba biti malo toplija od one gde ih držimo. Temperatura ne treba da prelazi 16 stepeni. Kada iznesemo jednu kolekciju (4 ptice) na preslušavanje, gornji kavez prekrivamo sa nekom pločom ili sveskom, da se gornja ptica ne bih ometala i mogla da se skoncentriše na pesmu. Odgajivač bih trebao da sedi što bliže stolu gde su ptice izložene. Prednost je navići ptice na više ljudi, pa je poželjno ponekad pozvati par prijatelja da prisustvuju preslušavanju. Ovim postupkom će te navići ptice na više ljudi, što će umanjiti njihov strah i one ću pevati čak i tada. Na određenim takmičenjima odgajivači imaju pristup ocenskoj prostoriji, ali ako vaše ptice nisu navikle na više ljudi, mala je mogućnost da ću pevati, već ću biti isto tako nervozni i nemirni kao i na početku treninga.

Mi smo ti koji moramo navići ptice da pevaju bilo kad i bilo gde.

Druckversion | Sitemap
© timbrado-serbia.com