RS55
RS55

Opis pesme

Ture i maksimalni Bodovi:

 

Timbres / Zvono: Metalno zvono u kontinuiranom ritmu, visoka frenkvencija, samoglasnik "i", u metalnom tonu suglasnik "r", riririi.   (do 9 bodova)

 

Variaciones Rodadas / Varijacije Rol ture: kontinuirani ritam. Frekvencija niža od zvona (zvuči šuplje), samoglasnik i visina tona se menjaju. Dvostruki suglasnici nisu mogući. Samoglasnici "u", "o", "e". Suglasnik "r", rururu, rororo.   (do 18 bodova)

 

Timbres de agua / vodeno Zvono: Slabo opadajući ritam, vodeni zvuk. Samoglasnik "i", kljun se brzo otvara i zatvara, jezik vibrira, proizvodi ton zvona suglasnika "b", "g", "l", "v", bliblibli, gligligli, "b" i "g" u kombinaciji sa "l" i "v" i samoglasnik "i".   (do 9 bodova)

 

Cascabel / malo Zvonce: Slabo opadajući ritam, metalni zvuk, samoglasnik "i", suglasnici "l" i "n", linlinlin.   (do 9 bodova)

 

Floreos / Ukrasi-Trileri: Jako opadajući ritam, ton metalni ili šupalj. Svi samoglasnici i suglasnici su mogući. Lu lu lu, Ti ti ti, Tui tui tui, Bi bi bi, Pi pi pi, Tu tu tu, Tui tui tui, Tuli tuli tuli, Tulu tulu tulu. To su svi zvukovi, koji nisu drugačije klasifikovani ismatraju se neograničenim u njihovoj raznolikosti. (do 27 Bodova)

 

Floreos lentos / spori Ukrasi-Trileri: Veoma spor ritam, znatno jači nego Floreos i to je jedina razlika. Svi samoglasnici i suglasnici su mogući. Tuii tuii tuii, Tuio tuio tuio, Fliorio flior, Taa taa taa, Dooili dooili, Cueli cueli, Piau piau, Chau chau.   (do 27 bodova)

 

Campana / veliko Zvono: Jako opadajući ritam, metalni zvuci kao zvono. Samoglasnici "o" i "a", suglasnici "t", "l", "n", "g", "d" i "k", Tan tan tan, Tlan tlan, Tlonk tlonk, Tonk tonk, Tang tang, Dong dong, "n", "nk" ili "ng" su finalni suglasnici gde moraju biti bolje ocenjeni nego "ng".   (do 9 bodova)

 

Cloqueos / Kokodakanje: Slab ili jako opadajući ritam. Kokodakanje u svim oblicima. Samoglasnci "o" i "u", suglasnici "c", "l", "g" i "k". Gluck gluck, Clok clok, Clo clo, Clu clu, Cluk cluk.   (do 18 bodova)

 

Castanuelas / Kastanjeta: Slabo opadajući ritam, ali brzi, neko Kokodakanje. Samoglasnik "a", suglasnici "c", "l", "t" i "k". Clack clack, Clak clak, Cla cla cla.   (do 9 bodova)

 

Variaciones conjuntas / Spojene ture: Oceniti čim se čuje dvostruki zvuk. Zvuče istovremeno dva ili više delova, ili se preklapa kao da pevaju dve ptice.   (do 27 bodova)

 

Agua lenta / spora Voda: Jako opadajući, spor vodeni ritam. Samoglasnici "u", "o", "a", "i", suglasnici "b", "g", "l" i "v" kao i "d" su na kraju mogući. Blob blob, Blou blou, Bloui bloui, Glub glub.   (do 18 bodova) 

 

Agua semiligada / brza Voda-Žubor: Slabo opadajući ritam. Samoglasnici "a", "o" i "u", suglasnici "b", "g", "l" i "v" kao i "d" na kraju su mogući. Ni u kom slučaju "i". Tura mora biti bistra. Blablablablabla, Bloblobloblo, Blublublublu.   (do 9 bodova)

 

Na zbir otpevanih bodova dolaze još određeni dodatni bodovi:

Celokupni utisak:

Od 72 do 80 bodova, 1 bod

Od 81 do 89 bodova, 2 boda

Od 90 i vise bodova, 3 boda

3 boda se samo onda dodeljuju, ako je kolekcija ocenjena bez negativnih bodova.

To rezultira na: Puntos positivos / Suma pozitivnih bodova

 

Notas negativos /  Negativne ture-oduzimanje bodova:

Rascada / zujanje ili hrapavo pevanje: oduzimanje do 3 boda

Estridencias / piskavo pevanje: oduzimanje do 3 boda

Nasalidad / pevanje kroz nos: oduzimanje do 3 boda

Puntos negativos / oduzimanje bodova: ukupno

 

Total puntos positivos / Ukupan zbir bodova po ptici

Za kolekciju se pojedinačne zbirne ocene sumiraju, s tim što dolaze još dodatni bodovi za:

 

Armonia de Stam / Harmonija kolekcije: do 4 boda

Ovde se ocenjuje vrednost i sličnost pesme četiri ptice, a ne kvalitet. Koliko će kolekcija dobiti bodova za harmoniju, to odlučuje sudija.

Na svetskom takmičenju od strane C.O.M-a, dodeljuje se sledeća nagrada kod sledećih minimalno dobijenih bodova:

Zlatna medalja: Kolekcija 344 bodova, pojedinačno 86 bodova

Srebrna medalja: Kolekcija 336 bodova, pojedinačno 84 bodova

Bronzana medalja: Kolekcija 328 bodova, pojedinačno 82 bodova

 

 

Druckversion | Sitemap
© timbrado-serbia.com