RS55
RS55

Takmičarski uslovi

  1. Takmičarske ptice moraju biti obeležene zatvorenim nožnim prstenom odgovarajuće veličine izdate od strane Srpske Ornitološke Federacije.

           

                             - Veličina zatvorenog prstena za Timbradose 3,0 mm

 

       2. Sve prijavljene ptice moraju biti iz sopstvenog uzgoja.

  

                             - Takmiče se isključivo mlade (jednogodišnje) ptice, izležene u tekućoj godini

 

                             - Ptice bez prstena, sa bušenim ili prerezanim prstenom, kao i sa dodatnim

                               (obeležavajućim prstenom) biće diskvalifikovane

 

       3. Izlaganje i takmičenje se vrši u sopstvenim kavezima uzgajivača.

 

                             - Tipski kavezi, predviđeni pravilnikom SOF-a

 

       4. Na takmičenju se primaju samo zdrave ptice. Za eventualna uginuća ptica, organizator ne

            snosi odgovornost.

 

       5. Ptice se izlažu u kolekcijama i pojedinačno, bez ograničenja broja ptica.

 

       6. Svaki izlagač će dobiti zahvalnicu ili diplomu. Tri prvoplasirana mesta biće nagrađeni

            medaljom ili peharom.

 

       7. Najbolja (Šampionska ptica), kao i najbolja ptica u pojedinačnom ocenjivanju biće

            nagrađena peharom.

 

       8. Katalog je obavezan za sve takmičare.

 

       9. Prijava ptica se vrši na obrascu koji će organizator poslati svim članovima.

 

       10. Prijem ptica je dan pre i po dogovoru na dan takmičenja do ??:00 časova

 

       11. Prijava ptica za takmičenje, iz organizatorskih razloga mora da stigne do određenog

              roka na mejl predsednika Udruženja.

           

 

Druckversion | Sitemap
© timbrado-serbia.com