RS55
RS55

Takmičarski pravilnik

 

Zahtevi i izvršenje takmičenja/ocenjivanja

 

Ocenjivanje Timbradosa se mora održati u pogodnim prostorijama. Najpogodnija je „Kabina“ za ocenjivanje veličine 330x220x210cm.

Takođe, ocenjivanje se može odžati i u prikladnim prostorijama ako su ispunjeni svi preduslovi. Ocenjivanje se ne bih trebalo održavati u velikim praznim prostorijama, pošto tu nastaje odjek pesme i samim tim otežava ocenjivanje. Takođe i u malim prostorijama dolazi do poteškoća. Zidovi ne bih trebali biti od reflektirajućeg materijala, kao što su to na primer pločice, a i na ostale predmete treba obratiti pažnju. To znači da, kao i u svakoj drugoj vrsti muzike treba obratiti pažnju na akustiku.

Odgajivači, ljubitelji ptica, kao i svi zainteresovani, trebaju imati priliku gde ću moći da prate tok ocenjivanja. To se naj bolje može omogućiti tako što će na zadnjoj strani kabine biti otvoren prozor koji je presvučen crnom mrežicom, tj komarnikom. Razlog ovoga je da se ptice prilikom ocenjivanja ne bih preplašile od prisutnih slušalaca. Ovako se slušaocima omogućava da čuju ptice i prate tok ocenjivanja. Naravno, ovde se zahteva veoma disciplinovana publika, koja je spremna da sedi mirno na svojim mestima dok se ptice ocenjuju. Takva vrsta publike ima pristup i u samoj kabini ili prostoriji dok je ocenjivanje u toku, ali ovde je preduslov još veće tišine tako da bih ptice mogle na miru da otpevaju svoj repertoar. Sve što pticama predstavlja strah ili stres, mora se izbeći. Svi prozori moraju biti zamračeni roletnama, ili prekriveni nekim platnom, jer će doći do iritiranja ptica i neke od njih neću zapevati. Isto će se desiti i ako se spolja čuje neka buka koju proizvodi neka sprava ili preglasna publika koja se nalazi u blizini.

Nebitno je koja vrsta buke se stvara. Tako nešto se mora odmah ukloniti, da bih ocenjivanje išlo svojim tokom. U ovom slučaju takmičenje mora biti prekinuto, sve dok se situacija ne smiri.

Ponašanje prisutnih mora uvek biti po propisu. Biti tih i ne davati komentare je obavezno. Ne smeju se praviti nagli pokreti, ustajati i napuštati kabinu ili prostoriju pre istečenog vremena. U slučaju da nastanu neki poremećaji, obavezno je obavestiti Organizatora, da bih se preuzele određene mere koje ću omogućiti dalje takmičenje tj. ocenjivanje. Organizator je dužan da obezbedi red i mir, u najgorem slučaju da izbaci onoga ko ne poštuje pravila. U tom slučaju, Organizator ima pravo da odgajivača koji onemogućava dalje takmičenje, a ima prijavljene ptice koje još nisu ocenjene, isključi iz daljeg takmičenja. Plaćena taksa za prijavu ptica neće biti vraćena.

Samo zdrave ptice biću primljene na takmičenje, što znači da nisu vidni neki od simptoma. Ptice, koje sudija smatra da nisu zdrave, mogu biti diskvalifikovane, bez dozvoljenog prigovora.

Takođe ću biti diskvalifikovani:

  1. Ptice koje nemaju odgovarajući prsten.

  2. Ptice, čijim se izgledom sumnja da su ukršteni sa bojašima ili kanarincima stasa (izuzetak je ćuba kao kod Glostera, ali ne i građa tela), imaju vidljivo kovrdžavo perje na leđima i repu, ili crvenilo u perju.

  3. Ptice, koje kroz svoju pesmu donose utisak ukrštanja sa Harc Rolerom ili Malino kanarincima, što se u „Izgovoru“ i dužini čuje, kod Rol ture (Variaciones Rodadas), što znači da se čuje naj važnija odlika Harc Rolera, ili Vodene ture koje su tipične za Malinoe. Ne smemo zaboraviti da i Timbrado ima Vodene ture, ali one zvuče drugačije nego kod Malinoa.

Ptice koje ne pevaju, ili kod kojih fale delovi pesme, na bodovnoj listi biće zabeleženo „Nije pevao“ ili „Nedovoljno pevao“ (španski AFONIA). Isto važi i ako je ptica ocenjena sa manje od 70 bodova.

Kavezi moraju biti po propisu SOF-a, tj COM-a i imaju iste zahteve kao i kod ostalih kanarinaca pesme. Kavezi se postavljaju tako da hranilice, gledajući iz sudujskog pravca, pokazuju na desno.

Temperatura u prostoriji gde se odvija ocenjivanje, po mogućnosti bih trebala da iznosi 22 stepena, a najmanje 20 stepeni. Osvetljenje od 60 vati treba biti postavljeno na dovoljnoj visini iznad kaveza, malo ispred, ili sa strane kaveza. Gornji kavez se prekriva malom pločom ili parčem kartona.

Kolekcija se sastoji od četiri ptice, čiji se kavezi pakuju jedan na drugi.

Kolekcija pojedinačnih ptica, maksimalno tri ptice, takođe se pakuju jedan na drugi. Ako su sve tri ptice koje se ocenjuju totalno različite u pesmi, znači iz različitih linija, sudija ih u toku ocenjivanja može razdvojiti, da bih se omogućilo pravilno ocenjivanje.

Vreme ocenjivanja traje 30 minuta po kolekciji (4 ptice ili 3 pojedinačne), (po standardu COM-a 20 minuta).

U Španiji je dozvoljeno ocenjivanje do 20:00 časova u taktu po 20 minuta. Tih 20 minuta su podeljeni na 10 minuta za ocenjivanje i 10 minuta za ispisivanje bodovne liste. MANA: Mnoge ptice na takvim takmičenjima ne pevaju, ili ne donesu sav svoj repertoar. Međutim, te ptice učestvuju u Španiji na više takmičenja, ponekad 3 puta nedeljno.

Naše mišljenje je, da za donošenje celog repertoara naših Timbradosa, kao i za nagradu svakom odgajivaču za uloženi višemesečni rad i trud, 30 minuta je veoma prikladno.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© timbrado-serbia.com